නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ දෙදෙනෙක් ගොටාභයට වැඩ !

ජනවාරි

8

9:58 පෙ.ව.

admin

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළම නිලධාරීන්  දෙදෙනෙක් ගෝටාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඔත්තු කරුවන් ලෙස කටයුතු කරන බවත් විපක්ෂයේ උදවිය සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිට ලැබෙන ලිපිගොනු රහසේ චය පිටපත් කොට ගෝටාට ලබාදෙන බවත් රජයේ ඔත්තු සේවා මගින් සොයාගෙන ඇති බව දැනගන්නට ඇත . මේ පිළිබද වාර්තාවක් ජනාධිපතිවරයාට ද ලබා දී ඇති බව අපගේ ආරංචි මාර්ග කියයි .

අදහස්


ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Your email address will not be published. Required fields are marked *